Portfolio > Tattoos

Dragon Sleeve
Dragon Sleeve

Sara's golden dragon.